HOME arrow ACHTERGRONDEN
Home    Search    Contacts
ACHTERGRONDEN

MEDEX is zo succesvol op de markt omdat:

  • Marktonderzoek uitgewezen heeft dat de moderne West-Europese vrouw kwaliteitsbewust is.
  • Bij praktisch alle cosmetica de aandacht wordt gericht op image en presentatie. Daarentegen richt de MEDEX-research zich op kwaliteit, waarbij de aandacht gaat naar activiteit en resultaat van het product, in plaats van uitsluitend naar image van het product (zonder dat dit aspect vergeten wordt). Dat sluit precies aan bij het keuzepatroon van de moderne West-Europese vrouw (en man).
  • MEDEX haar afnemers en importeurs intensief traint en begeleidt.

Waarin onderscheidt MEDEX zich?

Cosmetica zijn uiteindelijk altijd "consumentenproducten". Daarom is de werking, over het algemeen, afgestemd op de grootste gemene deler. Het bijzondere van MEDEX is dat juist meer aan de individuele behoefte van de huid van de klant kan worden gewerkt. MEDEX kan een bredere keuze aanbieden. Het beleid van MEDEX is om de verkoopsters, intensief te trainen en te begeleiden. vrouw1.pngIn sommige landen zijn dit verkoopsters van parfumerieafdelingen en in andere landen zijn dat schoonheidsspecialisten, afhankelijk van het pakket producten dat MEDEX in dat land aanbiedt. In Nederland wordt de “MEDEX professional” lijn uitsluitend bij schoonheidsspecialisten gebracht. MEDEX for Men is ook bij parfumeriezaken geïntroduceerd. MEDEX Hand & Body Cream en MEDEX Causaal Deodorant zijn vaak apotheekproducten. Zo zijn de verkoopsters die met MEDEX werken beter in staat te beoordelen wat de huid van de cliënt nodig heeft. Dus kan MEDEX een breder scala van specialités ter beschikking stellen. Deze training en begeleiding heeft voor de bedrijven die MEDEX voeren een dubbel voordeel: Zij kunnen zich, door betere individuele adviezen aan hun klanten, onderscheiden van andere zaken. En zij kunnen hun klanten beter bedienen. Het personeel van de zaken die met MEDEX werken, is door de grotere kennis van en betrokkenheid bij het product beter gemotiveerd. Dit bevordert de arbeidsvreugde en daarmee worden de prestaties verhoogd. Dat betekent een hogere omzet! MEDEX heeft een grotere keuzemogelijkheid. Deze keuzemogelijkheid beperkt zich niet alleen tot meer specialités. Bij MEDEX heeft men ook keuze uit verschillende “lijnen”.

Productontwikkeling

lab2.pngMEDEX heeft een eigen creatief laboratorium voor de ontwikkeling en permanente verbetering van producten. Dit laboratorium wordt geleid door 3 personen van verschillende disciplines: een chemicus, een arts en een kwaliteitslaborant. Daarnaast maakt de MEDEX research gebruik van externe gespecialiseerde laboratoria. Het uiteindelijke resultaat wordt ter afsluiting gekeurd en bijv. getest door onafhankelijke laboratoria (zoals TNO.)

Productieproces

Naast de kwaliteit van grondstoffen en de in het laboratorium ontwikkelde receptuur, speelt ook het productieproces zelf een rol in de kwaliteit. Slechts een selecte groep van fabrikanten, waar MEDEX tot behoort, past het optimale productieproces toe. Dat houdt in, dat de crème in fases wordt geproduceerd en de diverse componenten op de juiste temperatuur en tijdens de juiste productiefase worden toegevoegd. De activiteit van een component kan zo niet verloren gaan. Dat kan al afhankelijk zijn van een paar graden temperatuurverschil. Zo’n proces vergt natuurlijk extra tijd en extra vakmanschap van de productiemedewerkers, want zij moeten deze verschillende fases goed begeleiden en kennen.

Productie

lab1.pngProductie volgens de allermodernste en hygiënische methodes. Alles staat in het teken van zuiverheid en de productie vindt plaats onder vacuüm, waardoor de algehele kwaliteit van het product optimaal is. In het proces worden drie maal kwaliteitstesten gedaan: Vooraf worden de grondstoffen bacteriologisch en mycologisch getest. Direct na productie wordt het eindproduct getest, waarbij wederom bacteriologisch en mycotisch onderzoek plaatsvindt. Hetzelfde onderzoek nogmaals, steekproefsgewijs, na afvullen van het product. Het proces gaat pas verder na een gunstige laboratoriumuitslag. Bij deze uitslag hanteert MEDEX een norm die veelal 10 maal “strenger” is dan de door de overheidsinstanties gehanteerde norm.

 
Dutch
HOME
MEDEX
NIEUWS
GESCHIEDENIS
UITGANGSPUNTEN
ACHTERGRONDEN
naardezakwebshop.png
newformula.png